+389 (0)2 3166 144 contact@sfai.mk

Клиенти

 • УНИКА АД - Осигурување

 • ВФП Фонд Менаџмент – Инвестициони фондови

 • ВФП АД – Осигурителен брокер

 • Раде Кончар АД Апаратна Техника – Холдинг

 • Горење Македонија – Големопродажба

 • Рехау Македонија – Големопродажба

 • УниАгро – Земјоделство

 • УниАгро – Земјоделство

 • Илирика Инвестментс – Брокер

 • Еурохаус – Брокер

 • ЕСС Инжинеринг – Инжинеринг

 • ДМБ Продуцтион - Производство

 • Раде Кончар Контактори и Релеи - Производство

 • Гетро Гостивар – Супермаркети

 • АБ Новоселски – Големопродажба & Малопродажба

 • Бато и Дивајн – Производство

 • МегаСпорт – Малопродажба

 • Арманекс - Малопродажба

 • Новатек - Градежништво

 • Екстра Скопско – Големопродажба and Hotels

 • Детонит - Производство

 • Гајрет - Големопродажба

 • Вардар Доломити - Производство

 • Перутнина Птуј – Големопродажба

 • Олимпус Фудс – Големопродажба

 • WTE – Третирање на отпадни води

 • Пурпласт МК - Производство

 • П&П Индустрис– Третирање на отпад

 • Г&O – Производство

 • ЕкоЕнерџи – Третирање на отпад

 • Коки Д Компани - Производство

 • Ораж Интернационал - Замјоделство

 • Сорсикс - ИТ

 • СИА Софт - ИТ

 • Жито Интеграл – Храна и пијалаци

 • Гуливер Милс - Туризам

 • Долар Турс - Туризам

 • Сити Травел - Туризам

 • Инмарсат – Сателитска комуникација

 • Југомлаз - Производство

 • Р&С Сејфти– Градежништво и Услуги

 • АСАИ Технологии - ИТ

 • Хромос – Големопродажба и Малопродажба

 • Каргоинспект - Услуги

 • Нарконон – Невладина организација

 • Џирафа – Интернет трговија